Naše deti

Klientov si n.f. Paulíka starostlivo vyberá, nakoľko cieľom fondu je poskytovať pomoc Vybraným deťom a rodičom dlhodobo.

Jedným z hlavných kritérií pre vytvorenie patronátu nad dieťaťom je preukázanie dlhodobej a intenzívnej snahy rodiča o zlepšenie zdravotného stavu dieťaťa aj v domácom prostredí. Dôvodom pre tento postoj je skúsenosť, že pri pasívnom absolvovaní terapie a následnom necvičení v domácom prostredí nie je možné pohybovo dieťa s DMO posunúť aspoň o kúsok vpred.

Dôležitú úlohu zohráva aj proaktivita aspoň jedného rodiča pri získavaní sponzorov a finančných darov.