Kontakt

Adresa (sídlo fondu)

PAULÍNKA, n.f.
Panónska 21
900 21 Svätý Jur

Kontaktné údaje

Mobil: 0918 668 846
Email: paulinka@paulinka.sk
Web: www.paulinka.sk

IČO

36077801

Bankové spojenie

SK59 1100 0000 0026 2307 2181 Tatrabanka