Integrovaná súťaž mladých výtvarníkov

NÁJDI KAMOŠA A POMÔŽ

Milé deti, vážení rodičia, lektori,

po úspešnom prvom ročníku detskej integrovanej súťaže „Nájdi kamoša a pomôž“ by sme Vás radi pozvali, aby ste sa zapojili sa do jej druhého ročníka. Veľmi nás potešila aktívna účasť detí, ale aj ich rodičov a v neposlednom rade lektorov na rôznych umeleckých školách v rámci celého Slovenska. Dokopy nám prišlo na vyhodnotenie 56 umeleckých diel. Prvý ročník sme zavŕšili dražbou týchto diel. Výťažok z aukcie putoval Naším deťom na uľahčenie ich nákladných terapií a zdravotných pomôcok.

Neinvestičný fond PAULÍNKA už ôsmy rok pomáha deťom s detskou mozgovou obrnou (DMO). Život s týmto handicapom prináša okrem zdravotných starostí aj starosti finančné a v neposlednom rade sociálne. Keďže deti s DMO sú celoživotne odkázané na svojich rodičov a na možnosti, ktoré im tento handicap dovoľuje, sú veľmi často izolované od samozrejmých aktivít ako je čas strávený s kamarátmi mimo domova. Väčšinu času sú doma. Práve našou súťažou sme sa snažili vytvoriť podmienky na ich integráciu.

Poobzeraj sa po svojom okolí a nájdi si kamaráta, ktorému môžeš pomôcť.

Rád kreslíš a tvoríš? Nájdi si vo svojom okolí kamaráta rovnakej vekovej kategórie so zdravotným handicapom, ktorému môžeš pomôcť. Spýtaj sa či chce s Tebou súťažiť, zavolaj ho na Váš krúžok, pozvi do triedy na ZUŠ-ke, či navštív ho doma. Ak máš zdravotný handicap, neváhaj a oslov súrodenca, suseda, spolužiakov, kamarátov, aby Ti pomohli vytvoriť zaujímavé kreatívne výtvarné dielo.

Prihlášku si môžete stiahnuť tu.

Kto sa môže súťaže zúčastniť?

  1. dvojica zložená zo zdravotne handicapovaného účastníka a zdravého účastníka rovnakej vekovej kategórie
  2. viacčlenná skupina rovnakej vekovej kategórie súčasťou ktorej je minimálne jeden zdravotne handicapovaný účastník
Téma:
NÁDEJ
Termín súťaže:
február 2013 – 28. jún 2013
Súťažné kategórie
  1. škôlkári vo veku 3 – 5 rokov
  2. mladší žiaci vo veku 6 – 10 rokov
  3. starší žiaci vo veku 11 – 15 rokov
  4. nad 15 rokov
  5. nad 18 rokov
Kto sa do súťaže môže zapojiť
materské škôlky, základné školy, školské kluby, krúžky, základné umelecké školy, centrá voľného času, kamaráti
Technika spracovania
ľubovoľná, maximálny rozmer je A3
Kde môžete tvoriť
v škole, v škôlke, v družine, v ZUŠ, v krúžku, doma, v nemocnici, na liečení

Prvý ročník súťaže sme zavŕšili aukciou, v ktorej sa dražili diela ocenené zlatým pásmom zatiaľ čo diela ocenené strieborným pásmom boli ponúknuté za dobrovoľný príspevok.