Účel fondu

Účelom fondu je združovanie finančných prostriedkov na plnenie všeobecne prospešného účelu, ktorým je ochrana a podpora zdravia a vzdelávania predovšetkým zdravotne ťažko postihnutej Paulíny Ryšavej ako aj iných detí, mládeže a dospelých postihnutých detskou mozgovou obrnou (DMO) a inak telesne postihnutých. Najmä na zaobstaranie rehabilitačných a zdravotných pomôcok ako aj pomôcok uľahčujúcich ich právoplatné a plnohodnotné začlenenie do spoločnosti, na podporu liečebných postupov, rehabilitačných pobytov a operácií na území SR i v zahraničí a nákladov spojených s prevozom postihnutých. Ďalej na podporu nákladov osôb sprevádzajúcich postihnuté osoby.
Dokumenty na stiahnutie: