Výročné správy

Výročnú správu za rok 2019 nájdete tu -->


Výročnú správu za rok 2018 nájdete tu -->


Výročnú správu za rok 2016 nájdete tu -->


Výročnú správu za rok 2015 nájdete tu -->


Výročnú správu za rok 2014 nájdete tu -->


Výročnú správu za rok 2013 nájdete tu -->


Výročnú správu za rok 2012 nájdete tu -->


Výročnú správu za rok 2011 nájdete tu -->


Výročnú správu za rok 2010 nájdete tu -->